2014/09/08

کل جمعیت فارسی زبان کتاب خوان

چهار پنج روز دیگر، فرصت یکماهه‌ی حمایت ۱۰۰۰ پوندی از زیر پوست من تمام می‌شود و تا الان، کمتر از ۴۰ نفر، حدود ۷۵ درصد از مبلغ را  تهیه‌ کرده‌اند. بماند که چند نفر از این ۴۰ نفر، دایی و خاله و عمو و اینا بوده‌اند!

دارم فکر می‌کنم که از خیل جمعیت فارسی زبان، چند درصد به اینترنت دسترسی دارند و از این تعداد، چقدرشان اهل فرهنگ و خرید کتاب هستند که فقط سی و خورده‌ای از این کتاب حمایت کرده‌اند؟ اگر تیراژ یک کتاب، ۱۰۰۰ جلد باشد (که داد همه بالاست که چرا اینقدر کم است)، پس لابد حتی هزار نفر هم آن کتاب را نمی‌خرند! چون اگر قیمت پشت جلد کتاب ۵۰۰۰ تومان هم باشد و هزار نفر هم کتاب را پیش‌خرید کرده باشند، مبلغ مورد نظر، جمع شده بود. ناشرین کاغذی ما پنداری این مطلب را سال‌هاست فهمیده‌اند که کل جمعیت فارسی زبان کتاب خوان، هزار نفر هم نیست!
 

No comments:

Post a Comment