2010/02/07

إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

جناب آقای دکتر سروش، سخنانی را بیان فرموده‌اند که این جنبش کاری را که آن انقلاب ۵۷ نتوانست انجام دهد، باید تکمیل کند و در پایان ابراز امیداوری نموده‌اند که «این انقلاب اصلاحی یا اصلاح انقلابی به نتیجه برسد.»
خواستم به اطلاع ایشان و سایر کسانی که هنوز کمی تا قسمتی شک دارند یا باور ندارند، برسانم که خیالتان تخت! آخرین خط کتاب تاریخ نوشته است:
نهالی که در ۱۲۸۵ کاشته شده بود، در سال ۱۳۵۷ شکوفا شد و در ۱۳۸۸ به ثمر رسید.

* سوره‌ی هود آیه ۸۱

No comments:

Post a Comment