2003/04/29

سلام با توجه به مسووليت قائم مقامي مسوول روابط عمومي بايد به اطلاع همگان برسانم سايت پشتيبانان شبكه به علت تغيير سرور تا اطلاع ثانوي با مشكل روبروست و به همين خاطر امكان بروز مشكلاتي در ديدن صفحات جارچي وجود دارد. به اميد خدا ظرف يكي دو روز آينده كه مشكل بر طرف شد،‌ شاهد تغييراتي هم در جارچي خواهيد بود. ضمن اينكه منتظر يك خبر ديوانه كننده هم باشيد!!!

No comments:

Post a Comment