2003/03/24

سلام
سال نو تون واقعا" مبارك باشه. دفعه ي قبل كه تبريك گفتم، هنوز سال تحويل نشده بود ولي الان ديگه چهار روز هم گذشته. اميدوارم كه اين سال 82 براي شما ها از سال 81 خيلي بهتر باشه. از كساني كه برام تبريك فرستادن، چه نامه دادن چه با كارت ابراز محبت كردن و من و خجالت دادن، خيلي خيلي ممنونم. دنيا دنياي مجازيه. من از بين تمام كساني كه توي اين دنياي مجازي ميشناسم، فقط يك نفر رو ديدم. ولي با همه شما ها، احساس نزديكي ميكنم. احساس ميكنم كه همتون رو سالهاست كه ميشناسم. اين دنياي مجازي، كه شايد به واقعيت هم تبديل بشه و چه بسا براي خيلي از شما ها هم تبديل شده، دنياي جالبيست. يك تجربه تازه است. تجربه ايه كه ما ها داريم يواش يواش ميشناسيمش، لمسش ميكنيم، بوش ميكنيم و سعي ميكنيم كه دركش كنيم.
به هر حال به همه شما، به همه ي كساني كه هم ميشناسمتون و هم نميشناسم، آغاز اين سال 82 رو تبريك ميگم. مبارك همتون باشه.

No comments:

Post a Comment