2003/03/24

ميگن سالي كه نكوست از بهارش پيداست. الان روز سوم ساله. توي اين 3 روز من خبر فوت 3 نفر رو شنيدم. 3 نفري كه شايد هيچكدومشون رو نميشناختم. ولي مگه من شما خوانندگان رو ميشناسم؟ به نظرم بايد براي اين كلمه شناختن، يك تعريف ديگه اي درست كرد. اين 3 نفر هيچكدومشون رو من تا به حال نديده بودم. ولي ميدونستم كه وجود دارن. مثل شما ها كه ميدونم وجود دارين. مثل شما ها كه ميشناسمتون، اون 3 نفر رو هم ميشناختم و البته يكي رو بيشتر ميشناختم. مرحوم دكتر نوربخش رو ميگم. كسي كه شايد با بيشتر عقايدش مخالف بودم. استاد دانشگاهي كه بعد انقلاب تمام وقتشو براي اقتصاد اين مملكت صرف كرد. من نميدونم به جز مقامات بسيار رده بالايي كه از اول انقلاب تا كنون در مصدر كار هستند، آيا مثل دكتر نوربخش كه در تمام اين 24 سال يكي از تصميم گيرندگان مسايل اقتصادي كشور بود، كسي ديگه اي هم هست؟ مرگ دكتر نوربخش رو خيلي سخت باور كردم. جالب اينجا بود كه اطلاع رساني كاملي هم هنوز كه نشده، با لااقل من نتونستم پيدا كنم. به هر حال.....
****
اين مقدمه بالا رو نوشتم كه بگم اگه قرار باشه كه اتفاقات يك سال رو از بهارش پيش بيني كنيم، يعني من امسال خبر فوت 365 نفر رو كه ميشناسم، دريافت ميكنم؟ ميدونم كه اول سالي، وقتي كه بايد از شادي ها گفت، اين طور نوشتن زياد خوشايند نيست. ولي باور كنين كه عيد امسال من يكي از بدترين عيدهاي عمرمه. يادمه عيد سال 66 هم خيلي بد بود. عيد اونسال رو يادتونه؟ ما از دوسه روز قبل عيد رفته بوديم بندرعباس. اونجا بوديم كه خبر موشك عراق رو شنيديم. خوب يادمه كه توي هتل گامبرون (‌الان شده هتل هما) يك ميز هفت سين خيلي بزرگي درست كرده بودن. ولي قيافه مردم.... گرفته، غم توي صورتشون داد ميزد. اون سال واقعا عيد بدي بود. و امسال هم. الان همون عراقي ها گرفتار جنگ شدن. سال 66 من از جنگ دلگير بودم. الان هم باز از جنگ دلگيرم. چي ميشد شغل ارتشي از بين ميرفت؟ چي ميشد هيچ كشوري ارتش نداشت؟ نميدونم والا. نميدونم طرفدار صدامي باشم كه 8 سال جوونهاي مملكت رو (‌مثل عموهاي من) به كشتن داد يا طرفدار امريكايي باشم كه مصدقي كه همه ملت دوسش داشتن رو سرنگون كرد. امريكايي كه توي همون 8سال هر كاري از دستش برميامد براي همين صدام، عليه ما كرد.
عيد امسال اصلا عيد خوبي نيست. فقط اميدوارم كه سالي كه نكوست از بهارش پيدا نباشه
ببيخشين. وقتي كه ادمي اوضاعش خراب باشه اراجيف هم ميبافه و بهاريه اش از اين بهتر نميشه!!!

No comments:

Post a Comment