2003/03/17

سلام
آقا ما به شدت گرفتاريم. اينه كه نميتونيم به رسالتمون برسيم ( از بس اين پل سيد خندان شلوغه لا مصب!!)
فعلا به عنوان علي الحساب اين كارت تبريك عيد جارچي رو به عنوان هديه سال نو برو بچه هاي جارچي داشته باشين تا بعد.
سال نوي همتون مبارك

No comments:

Post a Comment