2003/01/16

سلام
ميخواستم بگم صفحه هنر و ادب جارچي افتتاح شد. كساني كه به شعر و ادب علاقه مندن و يا دستي در اون دارن، ميتونن برن و حال كنن!!!

No comments:

Post a Comment