2003/01/25

سلام
هميشه عادت دارم وقتي كه چيزي رو ميخوام بنويسم، اول يه مقدمه كوچيكي بگم بعد برم سر اصل مطلب. ولي الان يه يك ربعي هست كه هر چي فكر ميكنم كه چه مقدمه اي بنويسم، چيزي به ذهنم نمياد. من الان ميخوام در باره مصاحبه آقاي محمد علي ابطحي، رئيس دفتر سابق آقاي رييس جمهور و معاون فعلي پارلماني ايشان، با كاپوچينو بنويسم. كاپوچينو يه مجله ي اينترنتيه كه خيلي خوبه!! ( گفتم كه ذهنم به جايي قد نميده) حالا الان كه ميخوام اين مصاحبه رو نقد كنم و نظرم رو در باره صحبتهاي آقاي ابطحي بگم، هر چي فكر ميكنم .... براي همين شما خودتون برين و اين مصاحبه رو بخونين.
آهان يه چيزي كه همين الانه يادم اومد ، اين بود كه آقاي ابطحي در مورد اسامي وبلاگها هم حرف زده بود. تصور كنين كه يكي از خوانندگان من، اين آقا باشه. بياد ببينه كه افاضات حاجاقا اسم يه وبلاگه. خوب وسوسه ميشه ببينه كه اين حاجاقا كيه، چي كارس. در باره چي مينويسه و و و . بعد كه اومد، سنگ رو يخ ميشه. مي بينه كه درباره هر چيزي كه نوشته ، در باره وجه تسميه ي اسم وبلاگ ننوشته. البته حرف ايشون در باره اسامي وبلاگها ، اين بود كه .........
باز ذهنم هنگ كرد. برين بخونين . من كه ديگه چيزي نميادم.

No comments:

Post a Comment