2003/01/17

آقا درس نخوندن هم عالمي داره ها اين چند روز كه تعطيل بودم حسابي با وبلاگ و غيرهن حال كردم . حالا از فردا دوباره بايد برم توي قرنطينه. تا آخر هقته. ايشالا 5 شنبه كه امتحانا تموم بشه. يه نفسي ميكشم. پس تا اون موقع فعلا حق يارتان. خدا به همراهتان.
عليرضا

No comments:

Post a Comment