2003/01/31

سلام
آقا تولد ما مبارك. از اين همه آدمي كه توي اين چند روز اومدن توي وبلاگ ما ، آقا يكي نكرد يه تبريك خشك و خالي به ما بگه. آقا ما مگه چه هيزم تري فروخته بوديم؟ خلاصه اينكه حاجاقا، به شخص شخيص خودش ، يه تبريك گفت تا آيندگان نيان بگن بابا اين حاجاقا هيچي طرفدار نداشت. ما ضمن اينكه به خودمون تبريك ميگيم، شما ها رو هم از گرفتن او جايزه هه محروم مينماييم. حالا البته اون جايزه هه همچين آش دهن سوزي هم نبود ولي خب ، يك يادگاري بود از طرف شخص شخيص حاجاقا. اين جايزه هه رو هم تا حالا فقط 2 نفر ديدن. به هر حال امروز سالروز تولد من بود. اخوي و خانم والده كه در بلاد فرنگ تشريف داشتند. دوستان هم كه گرفتار بودند و تا حال التحرير، پيغامي نفرستادند. خوانندگان وبلاگ هم كه هيچي. براي همين، ما امسال تولد خود را در سوت و كوري محض برگزار نموديم و به جز يك عدد هديه، ديگه چيزي نگرفتيم. ( البته خانم والده گفتن كه كادو محفوظ است.كه جاي بسي خوشبختيست.) به اميد اينكه تولد شما هميشه همه خوش باشن و خرم باشن و خوب و به شما هم خوش بگذره.

No comments:

Post a Comment