2002/12/27

امروز همينطور كه توي تختم بودم ، داشتم فكر ميكردم كه فكر كنم كه پارسال بود كه برو بچه هاي وبلاگ توي يه پارك با هم قرار گذاشته بودن و من چون توي بيمارستان بستري بودم ، نتونستم برم. امروز هم احتمالا همه محل برگزاري دادن جايزه هان ، من باز مريض شدم. اصلا مثل اينكه نميشه ما يه نفر وبلاگ نويس رو ببينيم !!

No comments:

Post a Comment