2002/12/16

سلام
همونطور كه ميدونيد، شركت معزز و معظم پشتيبانان شبكه براي اولين بار در ايران كنتور و نرم افزار آمارگيري به صورت رايگان ارائه ميدهد. اين شعر ( البته اگه بشه اسمشو شعر گذاشت ) تبليغ همين كنتور است از شما خواهش ميكنم كه اگه دوست داشتين ، به اينجا يه سري بزنيد و يه كنتور براي صفحه ي خودتون بگيرين .

اگر داري تو عقل دانش و هوش         بيا كنتور بگير آمار ها روش
بساختم من برايت ديگ آشي        بخور تا آخرش با ما بباشي
            ******************
اي خردمند و عاقل و دانا             قصه كنتور رو تو برخوانا
قصه كنتور و آمار گيري              كه بساخته پسري نام ايمانا
كنتوري خوشگل و در هر رنگ             نصب كردنش بوَد آسانا
كنتوره فارسي و اولينست              كه نديدي عمرا" و اصلانا
شش مدل هست و خواهد شد             بيشتر وبيشتر وبيش افزونا
آمار ها ميدهد اين كنتور             از كجا و كي آمده انسانا
هر صفحه ، كنتورش الزاميست             چه من و چه تو و احسانا
تو بريز دور اون bravenet را              چونكه ماييم جمله ماهانا
كنتوري ، فايده هاي بسياري             منم از گفتنش نات وانا !!
حال كه اين كنتوره اين قدر خوب             آمده توي اين جَ ها نا
تو چرا نميگيريش خيلي زود ؟             كه شود سربلند ايرانا !!
.

No comments:

Post a Comment