2002/12/11

امروز داشتم وبلاگ محرم راز رو ميخوندم تا حدودي با نظراتش موافقم ، ولي اگه يكي پيدا شد(اسمشو بذار عاشق) كه يه نفرديگه رو دوست داشت ، و اين نفر دوم ( تو اسمشو بذار معشوق) هيچ چيز قابل ذكري نداشت ، نه خوشگل بود ، نه سواد داشت ( نسبت به سوادي كه عاشق داره) نه پول داشت ( بازهم به نسبت عاشق) نه داراي صفات نيك و نه هيچ . اون وقت چي ؟ آيا اين دوست داشتن نيست؟
من كاملا" با اين حرف كه انسان مجموعه اي از صفات، خصائل و خصوصيات است كه اگه اينها رو از او بگيرم انسان هيچ ميشود ، موافقم .مثالي هم كه در محرم راز بود ، نشون دهنده اين بود كه بالاخره اون دختره يه چيزي از پسره ديده كه دوستدارش شده . ولي اين مثالي كه من زدم ، با نظريه محرم راز مخالفه يعني در واقع نقضش ميكنه.
دوست داشتن به نظر من دليل و برهان نميخواد .البته بعضي ها ميگن كه دوست داشتن منطقي . به نظر من اين دوست داشتن منطقي ، همون زيركانه يا از روي زرنگيست. مثلا"من تو رو دوست دارم به خاطر اينكه تو در فلان زمينه براي من مفيدي . ولي دوست داشتن خالصانه ، دوست داشتن فقط به خاطر نفس دوست داشتن، فقط به خاطر نفس مهرورزيدن ، كمك كردن و . . . احتياجي به دليل نداره . قلب و عقل از همون قديم الايام با هم در جدال بودن .
خلاصه كلام اينكه ادمي ميتونه يك نفر رو فقط به خاطر خودش دوست داشته باشه . و البته اين ادعا بايد ثابت شه يعني معشوقي كه پول داره ، سواد داره ، داراي خصائل نيكه و صفات ديگه ، اگر اينها رو از دست داد و بازهم عاشق ، عاشق موند ،اينجاست كه توي حرفش صادق بوده . اينجاست كه معشوق رو فقط به خاطر خودش دوست داشته .
محرم راز نوشته كه انسان بدون صفاتش بي معنيه . من در اينجا يه خورده مشكل دارم !! انسان داراي يكسري صفاتي هست كه ذاتي هستند ، يعني اگر اونها رو ازش بگيريم، ديگه انساني باقي نميمونه مثل حرف زدن ، استفاده از عقل ، عاشق شدن ، دوست داشتن و خيلي چيزهاي ديگه . شايد شما بگين كه ما آدمي رو ميشناسيم كه لالِ .يعني حرف نميتونه بزنه پس يكي از صفات ذاتي رو نداره و بنابراين آدم نيست !!! ولي منظور من اين نبود ، منظور من از صفات ذاتي ، اين بود كه اين صفات مايه ي تمايز انسان از ساير موجوداته .ولي يكسري صفات ديگه اي كه انسان داره ،ذاتيش نيستن . مثل پولداري ، سواد و غيره . اشكال محرم راز به نظر من اين بود كه اين 2سري صفات رو با هم به صورت نابجا استفاده كرده . حالا شايد بعدا باز هم در اين مورد بنويسم . الان بايد برم دنبال خواهرم ، وقت ندارم . !!

No comments:

Post a Comment