2002/12/09

آقا اين سالک اگه يه لوگو درست کنه ، من خيلی خوشحال ميشم . نميدونين چه پسريه . يه پارچه آقا . باسواد . کاری . مهربون . اصلا" هر چی بگم کم گفتم . از اوناست که اهسته و پيوسته ميره . مثل من نيست که يه مدت مينويسم بعد ميرم با برف سال بعد برميگردم . هفته ای يکی دو بار مينويسه ولی هميشه . حالا اين سالک ما ، اين دفه درباره گوگل نوشته . منم رفتم يکی از اون کارا رو کردم ببينم اگه قرار باشه گوگل فقط 1 صفحه به نام " افاضات حاجاقا " بياره ، کدوم صفحه رو مياره. ديدم به . اتو بيوگرافی رو مياره . گفتم ببينم چرا . ديدم که به خاطره اينه که عنوان صفحه اصلی افاضات ، يه مشت کفچه مار و حروف هيروگليفه . خلاصه الان title صفحه رو هم درست کردم . باز اگه شما همون حروف زبان دو سه هزار سال پيش رو می بينين ، بهم بگين . مرسی ؛)

No comments:

Post a Comment