2002/12/31

مطلب پاييني رو كه نوشتم ، اومدم توي وبلاگم تا بخونمش، ديدم كه اِ امروز آخرين روز سال ميلاديست. نميدونم چند نفر از خوانندگان افاضات ، مسيحي هستند ( من خودم يه يوزر دارم كه ارمنيه هر سال اين موقع بهش عيدي يه چند ساعتي اينترنت ميدم ) ولي حتي اگه كسي هم نباشه، باز من شروع سال جديد ميلادي رو تبريك ميگم چون اين آغاز ، همراه با تولد كسيه كه تا دنيا دنياست، مانند اون و مادرش نخواهد آمد . من كه شخصا" ارادت خاصي نسبت به اين مادر و فرزند دارم . پس سال جديد مبارك !

No comments:

Post a Comment