2002/11/26

امسال ماه رمضون يه جوره ديگس . راستشو بخواين اصلا" بهم نچسبيد :( اصلا" نفهميدم كه چطوري اومد ، چطوري هم داره ميره . امشب به نظر رسمي ، شب دوم احياست . شب قتل آن بزرگمرد . شب هاي هاي كردنه . امشب همه بيدارن حتي درختا . حتي خرسا . همه . همه بيدارن . ولي واقعا امشب شب قدره ؟
خدا رحمتش كنه . از وقتي كه سرشو گذاشت زمين اين طوري شده . از اون موقع تا حالا يه سال هم نشد كه ماه مبارك سر وقت شروع شه سر وقت هم تموم شه . امروز داشتم فكر ميكردم كه به حساب واقعي ، آيا الان واقعا شب قدره؟ اصلا تو چه ميدوني از بس اينا عقب جلو كردن كه شايد الان مثلا روز سوم ماه باشه . ميشه ثابت كرد؟ يكي از دوستان كه از اساتيد دانشگاه تهران است ، ديروز تعريف ميكرد كه ساعت 5:37 دقيقه شب ، ماه رو با تلسكوپ ديده بود و چون مسووليت داشت ، به مقامات خبر داد . فكر ميكنيد كه چي شنيد؟ ماه رو بايد با چشم غير مسلح ديد.
اي خدا امشب چه شب قدر باشه چه نباشه ، تو كه هستي نه؟ تو دعاي اون كسي رو كه به درگاهت امده رو ميشنوي نه ؟ اي خدا به اين زودي مهمونيت داره تموم ميشه . امشب هم داره ميره . ولي من هنوز عوض نشدم . ولي من هنوز همون عليرضاي سابقم با همون گناها با همون اسمشو نبرا !!!
اي خدا . . . (‌بغض امان نميده . ببخشين )

No comments:

Post a Comment